All Articles

 • Lưu ý khi thực hành Chánh niệm cùng 5min

  Lưu ý khi thực hành Chánh niệm cùng 5min

  5min không phải là Game mà là một công cụ hỗ trợ thực hành Chánh niệm dưới dạng Game. Và vì vậy, 5min không phải là một Game được tạo ra để phục vụ nhu cầu giải trí. Do vậy, các bạn đừng so sánh 5min với các Game thông thường nhe.

 • Mindfulness Game có gì độc đáo?

  Mindfulness Game có gì độc đáo?

  Trong cuộc sống, chúng ta ai cũng thích chơi game. Bởi mỗi khi nhắc đến “chơi Game”, là ta cảm thấy “đã” trong người. Đó là một cảm giác khác hoàn toàn khác khi ta nhắc đến “đi học” hay “đi làm”. Tính chất của game là làm việc rất tập trung, rất hiệu quả…

 • 5min giúp thực hành Chánh niệm thế nào?

  5min giúp thực hành Chánh niệm thế nào?

  Thứ nhất là 5min sẽ liên tục đưa ra các câu hỏi hướng bạn ý thức lại bản thân trong hiện tại. Ví dụ như “Hiện tại, bạn có cảm nhận được hơi thở của mình không?” hay “Cái xe của bạn có phải là bạn không?” và “Bạn có đang buồn không?”.